ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБУТОР

НIЧОГО ЗАЙВОГО - ТIЛЬКИ НАЙКРАЩЕ

Угода з Користувачем

Застосовувані терміни:

 1. «Kaffit» — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМІС" (місце знаходження - 01021, м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, н/п 43).
 2. «Продавець» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМІС" (місце знаходження - 01021, м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, н/п 43).
 3. «Сайт» — сукупність інформації та програмно-апаратного забезпечення Продавця, об'єднана під одним доменним ім'ям, розташована в мережі Інтернет за адресою www.kaffit.com.ua і призначена для реалізації Товарів.
 4. «Інтернет-магазин» — Сайт, що належить ТОВ "ЮМІС", розташований у мережі Інтернет за адресою www.kaffit.com.ua, де представлені Товари, які пропонує Продавець для придбання, а також умови оплати, доставки, обміну та повернення Товарів Покупцям.
 5. «Відвідувач Сайту» — фізична чи юридична особа, яка надійшла на Сайт www.kaffit.com.ua без мети розміщення Замовлення.
 6. «Користувач Сайту» — фізична чи юридична особа, зареєстрований відвідувач Сайту, який приймає умови цієї Оферти та бажає розмістити Замовлення в Інтернет-магазині www.kaffit.com.ua.
 7. «Покупець» — Користувач, який розмістив Замовлення в Інтернет-магазині www.kaffit.com.ua та прийняв умови цієї Оферти.
 8. «Товар» — об'єкт матеріального світу, який пропонується до продажу в Інтернет-магазині www.kaffit.com.ua.
 9. «Замовлення» — належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товару, інформація про який розміщена на Сайті, здійснений Покупцем самостійно на Сайті або за телефоном.

Продавець, ТОВ "ЮМІС", в особі Інтернет-магазину www.kaffit.com.ua, публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець) про таке:

 1. 1. Предмет договору-оферти.

  1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти замовлені в Інтернет-магазині www.kaffit.com.ua Товари (далі — Товар).
  2. Цей договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, зокрема: добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині; самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; виконання та передача замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
 2. 2. Момент укладання договору.

  1. Текст цього Договору є публічною офертою (відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України).
  2. Факт оформлення замовлення Товару у Продавця як самостійно, так і через оператора є беззаперечним прийняттям цього Договору, і Покупець розглядається як особа, яка вступила з Продавцем у договірні відносини.
  3. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює Договір із підписами сторін.
 3. 3. Ціна товару.

  1. Ціни в Інтернет-магазині вказані у гривнях України за одиницю Товару.
  2. Загальна сума Замовлення, яка може в деяких випадках включати платну доставку Товару, вказується в «Кошику покупок» у рядку «Разом до оплати».
 4. 4. Оплата товару.

  1. Покупець оплачує замовлення у будь-який спосіб, обраний в Інтернет-магазині.
  2. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну Товару на момент його передачі.
  3. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті ціни Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок, вказаний Продавцем.
  4. При безготівковій формі оплати прострочення сплати Покупцем ціни Товару на строк понад 5 днів є суттєвим порушенням цього договору. У цьому випадку Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього договору.
  5. Оплата Товару, що поставляється «на замовлення», здійснюється внесенням 100% (сто відсотків) передоплати за Товар.
 5. 5. Доставка товару.

  1. Доставка замовленого Товару Покупцю здійснюється за погодженням з Покупцем у визначений день та час за адресою, вказаною Покупцем.
  2. Доставка замовленого Товару Покупцеві по Києву та Україні здійснюється згідно з тарифами, вказаними в розділі «Доставка».
  3. Доставлене замовлення перевіряється на відсутність механічних дефектів, комплектність відповідно до гарантійного талону.
  4. У разі повернення вартості Товару за гарантією, вартість доставки не повертається.
  5. Обов'язок продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним у момент:
   • вручення Товару Покупцю або зазначеній ним особі за умови доставки Товару транспортом продавця;
   • надання Товару у розпорядження Покупця, якщо Товар має бути переданий Покупцю або вказаній ним особі у місці знаходження Товару на складі продавця за умови отримання Товару «самовивозом»;
   • здачі Товару перевізнику або організації зв'язку для доставки Покупцю (за умови доставки до регіонів Росії).
  6. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, коли до строку, передбаченого договором, Товар готовий до передачі у належному місці та Покупець відповідно до умов договору поінформований про готовність Товару до передачі. Товар не визнається готовим до передачі, якщо він не ідентифікований для цілей Договору шляхом маркування чи іншим чином (ст. 664 ЦК України).
 6. 6. Гарантії Товар.

  1. На всю продукцію, що продається в Інтернет-магазині www.kaffit.com.ua, є всі необхідні сертифікати якості, які Продавець може надати за письмовою заявою Покупця.
  2. Гарантійний термін експлуатації Товар встановлює виробник. Термін гарантії вказується у гарантійному талоні.
  3. Сервісне обслуговування виконують авторизовані сервіс-центри, адреси та телефони яких вказані у гарантійному талоні.
  4. Характеристики, комплект постачання та зовнішній вигляд Товару можуть відрізнятися від вказаних або можуть бути змінені виробником без відображення у каталозі Інтернет-магазину.
  5. Жодна інформація чи поради, що надаються Продавцем (відповідальним менеджером Продавця) не можуть розглядатися як гарантії.
  6. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Продавець не надає жодних інших прямих чи непрямих гарантій цього Договору.
 7. 7. Права та обов'язки сторін.

  1. Продавець зобов'язується:
   1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
   2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на Сайті магазину www.kaffit.com.ua. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними із виконанням Замовлення.
   3. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення.
   4. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання замовлення перед передачею замовлення Покупцю.
   5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, які виникли у Покупця через дії чи бездіяльність третіх осіб.
   6. Продавець не несе відповідальності у разі неправильного вибору Покупцем характеристик або модифікації Товару, що є предметом договору купівлі-продажу.
   7. Продавець залишає за собою право невиконання Замовлення у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
   8. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.
   9. Продавець не редагує інформацію про Покупець.
  2. Покупець зобов'язується:
   1. До моменту укладання Договору ознайомитись із змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на Сайті магазину www.kaffit.com.ua.
   2. Оформити замовлення в Інтернет-магазині.
   3. Своєчасно сплатити та забрати Замовлення на умовах цього Договору.
   4. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої під час оформлення Замовлення інформації.
 8. 8. Доступ до інформації про покупця.

  1. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною.
  2. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою функціонування Інтернет-магазину (надсилання повідомлення Покупцю про виконання замовлення тощо) та у випадках, зазначених у цьому Договорі-оферті.
 9. 9. Порядок повернення чи обміну Товару.

  Покупець має право відмовитися від отриманого Товару належної якості протягом семи днів з дати отримання Товару за умови збереження товарного вигляду та споживчих якостей Товару. Покупець зобов'язаний повернути Товар на склад Продавця власним коштом.

  1. Продавець повертає Покупцеві вартість оплаченого Товару за вирахуванням вартості доставки Товару від Продавця до Покупця протягом десяти робочих днів з дати отримання Поверненого Товару на свій склад.
  2. Вартість Товару, що поставляється «на замовлення», повертається Покупцеві за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від сплаченої суми. 10% (десять відсотків), що утримуються, є фактичними витратами Продавця по доставці Товару від постачальника.
  3. При отриманні Товару неналежної якості Покупець має право вимагати заміни неякісного Товару на якісний. Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 1 (одного) місяця з моменту подання Покупцем письмової заяви електронною поштою info@kaffit.com.ua.
 10. 10. Форс-мажорні обставини.

  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна із Сторін бере на себе ризик наслідку форс-мажорних обставин.

 11. 11. Строк дії договору.

  1. Сторони визнають, що виконання зобов'язань за цим Договором починається з моменту оформлення Покупцем Замовлення або з моменту підписання цього Договору та закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.
  2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення суперечки розглядаються у судовому органі відповідно до чинного законодавства України
 12. 12. Додаткові умови.

  1. У разі виникнення питань та претензій з боку Користувача/Покупця він може звернутися до Продавця за телефоном +380(44) 225-51-25, електронною поштою info@kaffit.com.ua або в інший доступний та зручний для нього спосіб.